[ Sự Kiện Tuần ] Thiên Mệnh Anh Hùng

Niềm Vui Nhân Đôi

Thành Chủ đích thân thống lĩnh binh sĩ, vượt ngàn dặm đến giúp quân dân chúng ta chống lại loạn tặc. Hảo ý chân tình như vậy khiến Bổn Trang vô cùng cảm kích. Nay muốn tặng lương thảo, châu báu để thể hiện lòng cảm tạ với Thành Chủ qua chương trình Niềm Vui Nhân Đôi. Nội dung chi tiết chương trình như sau:


Giao diện hoạt động

Thời Gian

 • Bắt đầu: 16:00 ~ 16:15 ngày 20/05/2024.
 • Kết thúc: 15:00 ngày 27/05/2024.

Thể Lệ

 • Khi Quý Thành Chủ đổi Vàng trong game Ngọa Long, tùy theo các mức nạp sẽ nhận được các phần thưởng gồm: Vàng, Chiến Tích, Vật phẩm tăng cấp sức mạnh,...
 • Việc nạp và quy đổi Vàng vào game có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở bảng trên sẽ nhận được gói thưởng tương ứng.
 • Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp tương ứng.
 • Kết thúc thời gian hoạt động, nếu không nhận - phần thưởng sẽ bị mất.

Ví Dụ:

 • Lần 1: Nạp và quy đổi 500 vàng trong game Ngọa Long sẽ nhận được phần thưởng mốc 1.
 • Các lần tiếp theo: Nạp quy đổi thêm vàng sẽ được cộng tích lũy và nhận thưởng các mốc tiếp theo.

Phần thưởng


Mốc Nạp Phần Thưởng
500 Vàng *50 + Chiến Tích *10,000 + Hải Đông Châu *2 + Ngọc Cam 3,000
1,000 Vàng *100 + Chiến Công *10,0000,000 + Hộp Báu Ngọa Long *2 + Tiền Đồng *500 + Thẻ Tăng Tốc *6
2,500 Vàng *200 + Chiến Tích *120,000 + Hải Đông Châu *5 + Tiền Đồng *500 +  Hộp Giác Ngộ Cam *5
4,000 Vàng *1,500 + Tiền Đồng *500 + Vân Thường *8 + Hộp Giác Ngộ Cam *8 + Phôi Vạn Năng *2
8,000 Vàng *2,000 + Tiền Đồng *500 +  Đá Tinh Luyện Sơ *1 + Phôi Vạn Năng *4 + Hộp Giác Ngộ Tím *30
15,000 Vàng *4,000 + Tiền Đồng *1,000 +  Đá Tinh Luyện Cao *1 + Phôi Vạn Năng *3 + Hải Đông Châu *12
25,000 Chiến Tích *2,000,000 + Quà Đá 270 *1 + Đá Tinh Luyện Cao *1 + Tiền Đồng *2,000 + Mảnh Vạn Năng Bậc 3 *100
50,000 Vàng *5,000 + Bạc *5,000,000 + Rương Đá 290 *1 + Vân Thường *50 + Binh Ấn 24 *1
60,000 Chiến Tích *500,000 + Quà Quyển Ngẫu Nhiên *80 + Hải Đông Châu *30 + Vân Thường *80 + Ngọc Cam *30,000
80,000 Vàng *10,000 + Chiến Tích *3,000,000 + Rương Đá 310 *1 + Phòng Ấn 24 *1 + Phôi Vạn Năng *6
100,000 Vàng *20,000 + Phôi Vạn Năng *8 + Cửu Tích *1,500 + Cỏ *150 + Công Ấn 25 *1

Lưu ý

 • Cấp độ để tham gia hoạt động này là 80
 • Khi nạp đạt mốc sẽ nhận thêm Quà Đặc Biệt.
 • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
 • Thành Chủ nạp Vàng nhưng chưa nhận được quà tặng theo mốc, cứ nạp bình thường, BĐH sẽ đền bù sau khi kết thúc hoạt động.
rating
topup home